Tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Nämä ovat FläktGroupin Internet-sivuston käyttöehdot, jotka sisältävät myös tietosuojaselosteen. Jäljempänä viitattaessa “FläktGroupiin” tai “meihin” viitataan FläktGroupiin tämän Internet-sivuston (“sivuston”) tarjoajana. Mikäli tietty sivustomme tai palvelumme mainitsee toisen yksikön, viitataan myös tuolla yksiköllä "FläktGroupiin". FläktGroupin verkkosivuston ylläpito ja nämä käyttöehdot on laadittu Ruotsin lainsäädännön mukaisesti. Koska FläktGroupilla on yksiköitä maailmanlaajuisesti, pyydämme teitä ystävällisesti huomioimaan, että mikäli jokin toinen yritys vastaa tietyn sivuston tai palvelun ylläpidosta, voi yksiköstä vastaavan yrityksen kotimaan kansallinen lainsäädäntö olla erilainen tai vaatia lisäsäädöksiä. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan tuon maan kansallisia lainsäädäntöjä, joita tulee noudattaa siinä määrin, kuin on tarpeen.

OIKEUDELLINEN TIEDONANTO

Tällä sivustolla olevat materiaalit ovat FläktGroupin asiakkailleen tarjoamia ja ne on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan tiedotustarkoitukseen. Yksittäisiä kopioita voi ladata jäljempänä annettuja sääntöjä soveltaen.
Käyttämällä sivustoa tai lataamalla materiaaleja tältä sivustolta hyväksyt nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, tulee sinun olla käyttämättä sivustoa, lataamatta mitään materiaalia ja poistua sivustolta.

TIETOA TAVARAMERKISTÄ

Kaikki nimet, logot ja tavaramerkit ovat FläktGroupin, sen tytäryhtiöiden, sen kanssa etuyhteydessä olevien yritysten, sen lisenssinantajien tai sen yhteisyrityskumppaneiden omaisuutta.
FläktGroupin tavaramerkkejä ja tuotenimiä saa käyttää vain näiden käyttöehtojen mukaisesti tai FläktGroupin antamalla kirjallisella luvalla.
FläktGroupin tavaramerkkien käyttö FläktGroupin tuotteiden mainostamisessa ja promootiossa vaatii asianmukaisen hyväksynnän.

RAJATTU KÄYTTÖOIKEUS/YHDEN KOPION KÄYTTÖOIKEUS

Kaikki tällä sivustolla annettu tieto, kuten tekstit, grafiikat, logot, kuvat, videot, äänitteet ja ohjelmistot ovat FläktGroupin tai sen sisällöntuottajan omaisuutta, ja ne on suojattu Ruotsin lainsäädännön ja kansainvälisen tekijänoikeuslainsäädännön mukaan. Minkä tahansa sivustolla olevan materiaalin luvaton käyttö tai jakelu voi rikkoa tekijänoikeus-, tavaramerkki-, ja/tai muita lainsäädäntöjä ja aiheuttaa siviilioikeudellisia sekä rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Tätä sivustoa tai mitään sen osaa ei saa toistaa, jäljentää, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai muutoin käyttää hyväkseen mihinkään kaupalliseen käyttöön, johon ei ole erikseen saatu kirjallista lupaa FläktGroupilta. Voit ladata yhden kopion FläktGroupin verkkosivuilta löytämääsi tietoa yhdelle tietokoneelle ainoastaan henkilökohtaiseen ja sisäiseen, ei-kaupalliseen, käyttöön.
Kaikenlainen sivustolta löytyvän tiedon muokkaaminen, käyttö tai siirto mihinkään kaupalliseen käyttöön on kielletty; myös tekijänoikeustietojen ja muiden omistusoikeuden alaisten tietojen poistaminen tiedoista on kielletty. Hyväksyt, että olet vastuussa estämään kaikenlaisen luvattoman materiaalien kopioimisen sekä varmistamaan, että kaikki järjestösi työntekijät ja mahdolliset urakoitsijat noudattavat näitä rajoituksia.
Olet vastuussa kaikkien näissä ehdoissa sovellettavien tekijänoikeuslakien noudattamisesta. Annamme sinulle luvan tehdä kopioita tästä sivustosta tarpeen vaatiessa satunnaisesti sivustoa katsoessasi; voit myös tulostaa yhden kopion kohtuullisesta määrästä sivustoa henkilökohtaiseen yksityiskäyttöösi. Kaikenlainen muu käyttö on ankarasti kielletty. Et voi rajata sivustoa tai laittaa linkkiä, joka johtaisi muualle kuin aloitussivullemme ilman aiemmin antamaamme kirjallista suostumusta.
FläktGroup ei takaa käyttäjälle minkäänlaista nimenomaista tai implisiittistä oikeutta tietoihin, jotka koskevat patentteja, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai liikesalaisuuksia.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Sivustojemme sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on ilman minkäänlaista nimenomaista tai implisiittistä takuuta mukaan lukien takuuta myyntikelpoisuudesta, immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Mikäli FläktGroup tarjoaa linkin kolmannen osapuolen verkkosivustolle, tämän linkin tarkoituksena on ainoastaan avustaa verkkosivuston käyttäjää, eikä FläktGroup ota vastuuta tällaisella verkkosivustolla olevan tiedon sisällöstä tai sen virheettömyydestä.
Missään tapauksessa FläktGroup ei ole vastuullinen minkäänlaisista vahingoista, mukaan lukien (ilman rajoituksia) voittojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä tai tietojen menetyksestä, joka johtuu kyvyttömyydestä käyttää tietoja. Ei siinäkään tapauksessa, että FläktGroupia olisi tiedotettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
FläktGroup ei myöskään takaa tarkkuutta tai täydellisyyttä sivuston tekstien, grafiikoiden, linkkien tai sisällön muiden mahdollisten osa-alueiden osalta. FläktGroup voi tehdä muutoksia sisältöön, tai sisällössä kuvailtuihin tuotteisiin milloin vain ilman erillistä ilmoitusta. FläktGroup ei sitoudu päivittämään tällä sivustolla tarjottuja tietoja tai sivuston tarjoamaa muuta sisältöä.

KÄYTTÄJÄN ANTAMAT TIEDOT JA AINEISTOT

Kaikki materiaali, tieto tai muu viestintä, joka on ladattu tai lähetetty tälle sivustolle käsitellään ei-luottamuksellisena, ei-yksinomaisena, tekijänpalkkioista vapautettuna, peruuttamattomana, täysin alilisensoituna ja ilman patenttioikeutta olevina (”aineisto”). FläktGroupilla ei ole mitään velvollisuuksia käyttäjän antamaa aineistoa koskien.
FläktGroup on vapaa julkaisemaan, kopioimaan, levittämään, siirtämään ja/tai muutoin millä tahansa tavalla käyttämään kaikkia käyttäjän toimittamia aineistoja ja niiden sisältämiä tietoja, kuvia, ääniä, tekstiä ja muita niihin kuuluvia osa-alueita kaikkiin mahdollisiin kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Mikäli annat sivustolla tai muualla FläktGroupille henkilötietosi, annat FläktGroupille luvan käyttää kaikkia luovuttamiasi tietoja käyttösi arvioimiseen ja FläktGroupin tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen, mukaan lukien oikeuden siirtää tietojasi kolmansiin maihin ja henkilötietojesi julkaisuun Internetissä. FläktGroup on Ruotsin lainsäädännön mukaisesti vastuussa tällaisten henkilötietojen käsittelystä, ja voit halutessasi ottaa yhteyttä FläktGroupiin tietojesi väärinkäytön tai muiden henkilötietoihisi liittyvien asioiden tiimoilta.
Et saa julkaista verkkosivuillamme aineistoa, joka katsotaan loukkaavaksi, joka rikkoo toisten yksityisyyttä, jonka voidaan katsoa sisältävän kaupallista markkinointia, tai joka on millään tavoin lainvastaista tai muutoin sopimatonta. FläktGroup poistaa tällaiset aineistot heti ne huomattuaan ja pidätämme oikeuden poistaa sinut sivustomme tai palveluidemme käyttäjistä. Kolmannen osapuolen palveluja käyttäessäsi myös kolmannen osapuolen ehtoja voidaan soveltaa, ja suosittelemmekin lukemaan heidän ehtonsa ennen minkään kolmannen osapuolen palveluiden käyttämistä.

MUUTA

FläktGroup voi uudistaa käyttöehdot milloin tahansa päivittämällä tämän sivun ja pidättää oikeuden muuttaa käyttöehdoissa annetun Oikeudellisen tiedonannon. FläktGroup voi omaa harkintavaltaansa käyttäen monitoroida ja poistaa julkaisuja ja/tai lakkauttaa sivuston milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
Mikäli yksikin antamamme Oikeudellisen tiedonannon ehto, edellytys tai vaatimus katsotaan lainvastaiseksi, epäkelvoksi, mitättömäksi tai mistään syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, ei tämä vaikuta muihin ehtoihin, edellytyksiin tai vaatimuksiin tai heikennä niiden sitovuutta ja täytäntöönpanokelpoisuutta.


YKSITYISYYDENSUOJASELOSTE

FläktGroupin ja sen tytäryhtiöiden (“FläktGroup” tai ” FläktGroup”) tavoite on, että kaikki käyttäjät, joiden henkilötietoja on käsitelty FläktGroupin toimesta, voivat milloin tahansa olla varmoja, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan ja heidän henkilötietojaan käsitellään huolellisuudella. Katso myös FläktGroupin toimintasäännöt.

FläktGroup noudattaa voimassa olevia kansallisia tietosuojalainsäädäntöjä, jotka säätelevät yksityisten ihmisten tietojen (”henkilötiedot”) keräämistä ja käyttöä, noudatamme myös näissä ehdoissa eriteltyä yksityisyydensuojakäytäntöä. Alla olevan yksityisyydensuojaselosteen tarkoitus on selventää antamasi tai keräämiemme henkilötietojen käytön hallitsemista. FläktGroup tai sen asianomaiset tytäryhtiöt ovat täten näiden ehtojen tai muulla asiaankuuluvalla sivustolla esitettyjen ehtojen mukaisesti rekisterinpitäjiä, jotka ovat vastuussa ehdoissa kuvailtujen henkilötietojen käsittelemisestä.


HENKILÖTIEDOT JA YKSITYISYYDENSUOJASELOSTE

Henkilötiedot, mukaan lukien esimerkiksi nimet ja osoitteet, jotka olet luovuttanut FläktGroupille, voidaan käsitellä sekä käsin että tietokoneiden toimesta. Luovuttamasi henkilötiedot käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: (i) minkä tahansa lähettämäsi pyynnön tai kanssasi tehtävän sopimuksen hallinnointi, (ii) tällaiseen pyyntöön tai sopimukseen liittyvien informaation ja palveluiden tarjoaminen sekä (iii) markkinointi ja asiakasseuranta ja (iv) myynti/tuotekehitys, FläktGroupin tarpeiden mukaan. Luovuttamalla henkilötietosi hyväksyt ja suostut sitoutumaan tämän yksityisyydensuojaselosteen ja käyttöehtojen mukaisiin ehtoihin.

IP-osoite on yksilöllinen tunnus, jonka avulla on mahdollista identifioida käyttäjän Internet-yhteys. Verkkoselaimesi luovuttaa IP-osoitteen automaattisesti joka kerta kun käyt sivustolla. Mikä tahansa käynti FläktGroupin sivustoilla voi johtaa käyttämäsi yhteyden IP-osoitteen rekisteröintiin. Käytämme myös IP-osoitteita kartoittaaksemme FläktGroupin sivuvierailut. Tällainen kartoitus voi sisältää lisäksi tietoja siitä, kuinka käytät sivustoa. Tämä taas voi sisältää sivuston käytön monitorointia, jotta voimme selvittää käyttötiheytesi ja jotta voimme parantaa sivustojamme ja räätälöidä sisällön sinulle sopivaksi optimoimalla sinun käyttäjäkokemustasi. Sovellamme samaa toimintatapaa myös kaikkien muiden mahdollisten FläktGroupin käyttäjätiliesi kanssa. Saatamme myös suorittaa tilastollista analyysiä kaikesta kerätystä tiedosta.

FläktGroup voi luovuttaa henkilötietosi kolmansille osapuolille, kuten yhteistyökumppaneille tai tuotteidemme jakelijoille täyttääkseen henkilötietojen keräämisen tarkoituksen. Antamiasi tietoja voidaan luovuttaa FläktGroupin muille osapuolille ja/tai liikekumppaneille EU:n ja ETA:n sisä- ja ulkopuolella.

Kehotamme sinua ystävällisesti varovaisuuteen aina, kun annat henkilötietojasi verkossa. Sinun omalla vastuullasi on varmistaa salasanojesi ja henkilötietojesi turvallisuus. Käyttämällä internetsivujamme hyväksyt ja tiedostat kaikki riskit.

TIETOJEN ESITTÄMINEN

FläktGroup voi antaa sinun julkaista tietoja, kommentteja tai muuta materiaalia sivuillamme, sosiaalisen median sivustoillamme tai muissa verkkopalveluissamme, jotta helpottaisimme tiedonkulkua käyttäjiemme ja FläktGroupin välillä. Pyydämme sinua ystävällisesti huomioimaan tällaisten julkaisujen ehdot Oikeudellinen tiedonanto -otsikon alta.
Älä luovuta meille tietoja muista henkilöistä, ellet pysty todistamaan, että sinulla on heidän lupansa siihen.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Sivustomme voi käyttää “evästeitä”, jotka ovat pieniä tietokoneellesi tai toiselle tietokoneelle tallennettuja tiedostoja, joita käytetään yhdessä selainsovelluksesi kanssa. Tällä sivustolla käytetään evästeitä, jotta käyttäjälle voidaan tarjota pääsy sivustolla oleviin toimintoihin, kuten tiedotusmateriaaleihin ja kielen valintaan.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot sekä siirtymällä sivustollemme ja käyttämällä sitä, hyväksyt yllä mainittujen evästeiden käytön. Voit myös hyväksyä evästeidemme käytön verkkoselaimesi asetuksista. Mikäli et halua hyväksyä evästeiden käyttöä, tulee sinun poistua tältä sivustolta tai kytkeä evästeiden käyttö pois päältä verkkoasetuksistasi. Pyydämme sinua ystävällisesti huomioimaan, että ilman evästeitä tämän verkkosivuston toimivuus voi heikentyä.

HENKILÖTIETOJEN TARKASTELU JA KORJAAMINEN

Mikäli sinulla on kysyttävää koskien henkilötietojesi käsittelyä FläktGroupin toimesta, ota yhteyttä niclas.mehtonen@flaktgroup.com