Tyks T3 – edistyneen ilmanvaihdon sairaala

G04A9760

Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteyteen rakennettavan T3-sairaalan arvioitu valmistumisaika on loppukesällä 2021. Sairaala käsittää 55 000 bruttoneliömetriä kahdeksassa kerroksessa, ja hankkeen budjetti on 189 miljoonaa euroa. Uusi sairaala palvelee lapsiperheitä, synnyttäjiä sekä muita yliopistosairaalan erikoisalojen potilaita.

Modernissa T3-sairaalassa korostuu terveys, turvallisuus ja toimivuus. Hankejohtaja Timo Seppälä kertoo, että vaativan erikoissairaanhoidon rakennuksen toimivuuteen kiinnitettiin suurta huomiota kilpailutusvaiheessa. Seppälä on sairaalarakentamisesta asiantuntija, ja hänellä on kymmenien vuosien kokemus sairaalaprojekteista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

– Kuten yleensäkin laadukkaassa rakentamisessa, meidän pitää miettiä muutakin kuin hintaa. Pitää panostaa myös laatunäkökohtiin, Timo Seppälä painottaa.

Rakennusaikaisissa kuluissa ei kannata säästää laadun kustannuksella. Asiaa konkretisoi hyvin se, että uuden T3-sairaalan rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 189 miljoonaa euroa. Samaa kokoluokkaa on myös summa, joka kuluu toiminnan pyörittämiseen jo kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tämän vuoksi on tärkeätä, että kaikki toiminnallisuuteen liittyvä on tarkoin harkittua ja ratkaisut kestävät aikaa. Sairaalan on vastattava pitkälläkin aikavälillä muuttuviin tarpeisiin.

Turvallinen ja energiatehokas

Sairaala on monitahoinen rakennus, jossa eri tiloilla yleisistä tiloista puhdastiloihin on omat erityiset vaatimuksensa ilmanvaihdon, suodatuksen ja ilman hallinnan suhteen. Korkealuokkainen ilmanvaihto mahdollistaa viihtyisän ja turvallisen ympäristön hoitohenkilökunnalle ja vierailijoille ja ennen kaikkea miellyttävät olosuhteet potilaiden toipumiselle. Hyvinvoivat potilaat toipuvat nopeammin.

Uudesta sairaalasta puhuttaessa nousevat esiin keskeiset arvot, jotka ovat potilas- ja perhekeskeisyys sekä potilasturvallisuus. Nämä arvot liittyvät kiinteästi myös sisäilmaan ja ne ovat siksi tärkeitä FläktGroupille.

– Olemme energiatehokkaiden sisäilmajärjestelmien johtava osaaja sairaaloiden ja terveyskeskusten ilmankäsittelylaitteistoissa. Visiossamme korostuvat teknologisen huippuosaamisen synnyttämät ratkaisut, jotka keskittyvät hyvän sisäilman ja hyvinvoinnin tuottamiseen. Yksi toimintamme johtolangoista onkin, että olemme turvallinen valinta sairaaloiden ilmanvaihtoratkaisuihin, sanoo myyntipäällikkö Riikka Turunen.

  

Riikka Turunen FläktGroupilta on ollut tiiviisti mukana T3-sairaalaprojektissa ja hän kertoo, että FläktGroupilla on pitkät perinteet laitetoimittajana kaikkein vaativimpiinkin kohteisiin.

– Sairaala on paitsi rakennusteknisesti, myös ilmankäsittelyn kannalta haastava kohde, sillä terveydenhoidon kiinteistöihin tarkoitetuille ilmankäsittelyjärjestelmille asetetaan lukuisia eritysvaatimuksia. Sairaalaympäristöissä ei esimerkiksi hyväksytä poisto- ja tuloilman välistä sekoittumista. Ammattitaitoisesti toteutetulla ilmanvaihdolla estetään ilmateitse tapahtuvat tartunnat ja sitä kautta potilasturvallisuus paranee.

Timo Seppälä sanoo, että rakentamisessa ja erityisesti sairaalarakentamisessa hyvä sisäilma on kaiken lähtökohta. Kehitys on jatkuvaa ja joka kerta lähdetään rakentamaan entistä parempaa.

– Rakennusten energiatehokkuus on kehittynyt ja lämmöntalteenotolla saadaan merkittävää kustannussäästöä. Esimerkiksi vanhaan U-sairaalaan verrattuna uusi T3-sairaala käyttää kokonaisuutena puolet vähemmän energiaa. Tämä on saatu aikaan rakenteellisilla ja ilmanvaihdon keinoilla.

T3-sairaalassa on ajateltu potilaan polkua: kuumat toiminnot ja vuodeosastot ovat lähekkäin. T3:ssa esimerkiksi synnytyssalit, sektiot ja vastasyntyneiden tehohoito ovat aivan vierekkäin. Hoidon keskiössä on vauva, jota hoidetaan yli toimialarajojen.

Kaikkein moderneinta tehdään joka kerta

FläktGroupin ilmankäsittelyjärjestelmät on valmistettu ja kehitetty Euroopan tiukimpien hygieniastandardien mukaan. Esimerkiksi eQ-ilmankäsittelykone on saanut saksalaisen VDI 6022-sertifikaatin ja hygieenisyyden varmistava älykäs ECONET® PREMIUM-lämmöntalteenottojärjestelmä on energiatehokkuudeltaan omaa luokkaansa.

Timo Seppälä kertoo, että julkisena hankintayksikkönä VSSHP asettaa tiukat kriteerit IV-koneiden toimittajalle. Laatu-hintapisteytyksessä pisteytysperusteena ovat viiden vuoden elinkaarikustannukset. Kilpailutuksen kautta T3-sairaalan ilmanvaihtokonetoimittajaksi valikoitui FläktGroup. Hyviä kokemuksia on kertynyt myös aikaisemmasta T-sairaalan konetoimituksesta.

Rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien asennuksista vastaa Caverion. FläktGroup toimittaa ilmanvaihtolaitteet kerroskohtaisesti ja tilaaja valvoo tilojen valmistumista vaiheittain erillisillä katselmuksilla. Vastaanottomenettely tehdään kerroskohtaisesti ja sitä edeltävät rakennustöiden valmistustarkastus sekä laitteiden toimintatarkastukset ja –kokeet.

eQ MASTER® -ILMANKÄSITTELYKONE

Laajin valikoima toiminto-osia sekä suuri määrä konekokoja takaavat ratkaisun kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin.

  • Toiminnot valittavissa aina tapauskohtaisen tarpeen mukaan
  • Laajin valikoima eri lämmöntalteenottotapoja aina 86% hyötysuhteeseen asti
  • Optimaalinen sähkötehokkuus eri puhallinkokojen sekä eri moottorityyppien ansiosta

Tutustu tuotteeseen FläktGroupin sivuilla