Tuotekehitysinsinööri herättää tuotteen henkiin

thumb__04A9840_1024

Ilmanvaihtolaitteiden kehittäminen vaatii monipuolista osaamista

 

Iloxairilla ilmanvaihtolaitteita kehittävä Antti Pulkkanen pyörittää näytöllä 3D-mallia. Tulossa on uusi asiakkaalle räätälöity laite, joka on vaatinut tavallista tiukemman tuotekehitysrutistuksen. Antin titteli on Senior R&D Engineer ja hän on tehnyt erityyppisiä tuotekehitystöitä noin 15 vuoden ajan. Kysyimme häneltä muutaman kysymyksen hänen työstään.

 

Minkälainen koulutus sinulla on?

Valmistuin Oulun ammattikorkeakoulusta vuonna 2001. Tutkintonimikkeenä on Sisäilmasto- ja talotekniikan insinööri (AMK).

 

Miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääsi?

Tein ilmanvaihtoalaan liittyvän insinöörityön Oulussa VTT:lle, ja sitä kautta päädyin ilmanvaihtoalan tuotekehitystehtäviin. Vuonna 2005 perustimme Iloxair Oy:n yhdessä muiden tuotekehittelijöiden kanssa.

 

Mitkä ovat mielenkiintoisimmat hankkeet, joissa olet työskennellyt?

Kaikki tuotekehitysprojektit ovat mielenkiintoisia, mutta mielenkiintoisin on aina se, joka on juuri työn alla. Käytännössä tuote mitä ei ole olemassa ”herätetään” henkiin. Teen tuotekehitystä sekä ilmanvaihtokoneisiin ja -järjestelmiin että liesikupuihin.

 

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

Kun tulen aamulla toimistolle, käyn ensin läpi sähköpostit. Tämän jälkeen tarkastan projektin vaiheen ja keskityn ratkaisemaan osa-alueen kerrallaan. Toki kokonaisuus tulee pitää mielessä koko ajan. Välillä vastailen teknisiin kysymyksiin sekä sähköposteihin, tarvittaessa käyn palavereissa.

 

Mistä pidät eniten työssäsi?

Pidän työn vaihtelusta, monipuolisuudesta sekä uusista projekteista.

 

Mikä on työssäsi haasteellista?

Kuten nykyisin yleensäkin, ajankäyttö. Aika on kortilla.

 

Minkälainen henkilö menestyy sinun tehtävässäsi?

Alan tuotekehitysinsinöörin tutkintoon ei ole suoraa valmistavaa tutkintoa, vaan henkilöllä tulee olla halua ymmärtää laajemmin ilmanvaihtojärjestelmän osia, toimintaa ja toteutusta. Töitä edesauttaa, jos ymmärtää myös sähkötekniikkaa, automatiikkaa, termodynamiikkaa sekä ohutlevysuunnittelua. Peruskoulutus voi siis olla vaihteleva, sillä halu omaksua asioita ja soveltaa niitä on tärkeintä. On opittava ratkomaan ongelmia, joita tuotekehitysprojekteissa väistämättä tulee esiin.

ILOX 89PLUS -ilmanvaihtokone

Ilox 89 ilmanvaihtokone on vastavirtakennolla varustettu lämmöntalteenottolaite.

  • Korkean lämpötilasuhteen vastavirtakenno
  • Energiatehokkaat tasavirtapuhaltimet
  • Lämmöntalteenottokennon lämpötilahyötysuhde on noin 80 % koko ilmavirta-alueella.

Tutustu tuotteeseen Iloxairin sivuilla