Hyvän sisäilman edellytykset

Iloxair_Nettisivu_1800

Ilma, jota hengitämme, on meille elinehto. Nykypäivänä ihmiset ovat myös entistä tietoisempia ilman laadun ongelmista ja vaikutuksista hyvinvointiin.

Maailmassa on yhä enemmän alueita, joissa ulkoilma on merkittävin sisäilman saastuttaja, koska asunnoista puuttuu ilmaa puhdistava ilmanvaihto. Esimerkiksi liikenteen päästöt voivat kulkeutua sisälle esteettä. Huonolaatuisen ilman hengittämisen vaikutukset terveyteen ja elinajanodotteeseen ovat merkittävät.

Mistä syntyy huono sisäilma?

Sisäilman saastuttamislähteet Euroopassa.

 • ulkoilman laatu
 • vesipisteet, viemärit, kosteus, home
 • lämmitys, puun poltto
 • rakennuspaikan radon
 • huonekalut, sisustusmateriaalit ja sähkölaitteet
 • ilmanvaihto, tuuletus
 • puhdistusaineet ja kemikaalit
 • rakennusmateriaalit

Muita ei-toivottuja ilman epäpuhtauksia ovat hiilidioksidi, ihmisistä lähtöisin olevat päästöt sekä rakennusmateriaaleista haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

 

ILMAN EPÄPUHTAUDET

Sisäilman epäpuhtaudet luokitellaan kahteen pääryhmään, hiukkasiin ja kaasuihin. Kumpikin ryhmä jaetaan alaryhmiin, koska niiden terveysvaikutukset sekä vähentämis- ja poistokeinot eroavat toisistaan.

Hiukkaset

Kulkeutuma sisältää eri kokoisia partikkeleja. Ne ovat monimuotoinen yhdistelmä orgaanisia aineita, jotka voivat olla kiinteässä tai nestemäisessä muodossa. Tällaisia ovat esimerkiksi savu, pöly ja aerosolit.

 • Halkaisijaltaan alle 10 μm hiukkaset ärsyttävät kurkkua ja keuhkoputkia. Mm. tiepöly, teollisuuden ja palamisen synnyttämät hiukkaset.
 • Halkaisijaltaan alle 2,5 μm hiukkaset tunkeutuvat keuhkorakkuloihin. Pienhiukkaset sisältävät mm. metalleja ja happoja.
 • Halkaisijaltaan alle 0,1 μm hiukkaset, äärimmäisen hienot mikrohiukkaset. Vaarallisimpia, sillä ne tunkeutuvat verenkiertoon.

Biokaasut

Sisältävät eläviä organismeja tai näistä lähtöisin olevia bakteereja, hiivoja, homeita, sieniä, viruksia ja siitepölyä tai näiden sivutuotteita.

Kaasut

Nämä voivat olla lähtöisin joko ulkoa tai sisältä. Ulkoilma voi sisältää esimerkiksi korkeita pitoisuuksia hiilen oksideja, rikkidioksidia, otsonia, ammoniumia ja VOC-yhdisteitä. Sisäilman kaasut ovat pääasiassa peräisin rakennusmateriaaleista, esim. formaldehydi, tai keittiön käryistä. Korkeina pitoisuuksina kaasut aiheuttavat terveyshaittoja, muun muassa hengitystieoireita ja astmaa.

Hiilidioksidi

Sisäilman hiilidioksidista suurin osa on ihmisten tuottamaa. Hiilidioksidi ei suoranaisesti sairastuta, mutta arvon ollessa korkea, se aiheuttaa päänsärkyä sekä vaikuttaa heikentävästi vireystasoon ja tuottavuuteen. Hiilidioksidia ei voi suodattaa ilmasta, sen pitoisuutta voidaan alentaa ilmanvaihdolla. Myös huonekasvit poistavat hiilidioksidia.

 

SISÄILMAN PARANTAMINEN

Sisäilman laatua voidaan parantaa eri tavoin:

 • lähdekontrolli
 • ilmanvaihto, ulkoilman puhdistus
 • painesuhteiden hallita
 • suodattimet
 • desinfiointi

Helpointa on torjua saastelähteet heti alkuunsa. Tämä voidaan tehdä välttämällä VOC-yhdisteitä sisältäviä rakennus- ja puhdistusaineita ja huolehtimalla, että keittiön kärynpoisto on riittävän tehokas.

On tärkeätä huolehtia ilmansuodattimista, sillä sisäilman puhtautta rasittaa eniten sisälle tuleva likainen ulkoilma, ilmassa olevat hiukkaset, kaasut, mikrobiologiset epäpuhtaudet ja hajut. Suodattimet on vaihdettava riittävän usein.

Asiantuntija kynästä
Maija virta

 

TUTUSTU ILOX-TUOTTEISIIN

Raikas koti voi hyvin

 • Hyvän sisäilman merkitys asukkaiden ja kodin terveydelle on suuri

Hyvä sisäilman on energiatehokasta

 • Iloxairin ilmanvaihtoratkaisut huolehtivat optimaalisesta ilmanvaihdosta

Lue lisää Ilox-tuotteista sivuiltamme >